Exonerare de răspundere

Paginile noastre de Internet sunt realizate cu intenţia de a furniza informaţii despre companie, despre produsele şi serviciile noastre. Ne străduim să oferim informaţii corecte, complete şi actuale, care sunt prelucrate cu atenţie și actualizate în permanenţă. Datele de pe paginile noastre au scopul de a furniza informaţii generale şi nu se vor interpreta ca sfaturi medicale, comerciale sau de altă natură. Din acest motiv, orice solicitări de compensaţii pentru orice fel de pagube legate direct sau indirect de utilizarea paginilor noastre de Internet şi a informaţiilor prezentate acolo sunt excluse.

În cazul în care paginile noastre conţin sau fac referinţă la informaţii obţinute de la terţi, acestea nu trebuie considerate ca recomandări din partea noastră. Deoarece nu suntem în măsură să verificăm acurateţea sau veridicitatea unui astfel de conținut, este evident că nu ne putem asuma răspunderea pentru acesta.

Programul, conţinutul său, textul, elementele grafice, etc. sunt protejate prin drepturi de autor sau prin alte drepturi industriale de proprietate. Vă informăm, de asemenea, că toate numele de produse şi alte nume marcate corespunzător sunt protejate de legea mărcilor înregistrate. Orice utilizare , inclusiv reproducerea, distribuţia şi procesarea este permisă numai în limitele stipulate de lege şi numai cu acordul persoanei autorizate în acest sens.

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment conţinutul paginilor noastre de Internet.

© BERLIN-CHEMIE AG

ონლაინ შეძენა